Commissievergaderingen

Woensdag 13 april 2022

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:00 - 10:30 uur

Ontbijtbijeenkomst met externe deskundigen ivm mogelijke kennisthema's

Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Informele bijeenkomst in het kader van de kennisagenda 2022-2023

Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Auteursrecht (wordt tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek Energy Charter Treaty (digitaal)( Tot nader order uitgesteld i.v.m. samenloop plenaire agenda)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Informatiehuishouding op orde, ICT-projecten en informatiebeveiliging

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Voorjaarsvergadering Wereldbank 2022 (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met erven Veerman over het onderzoek naar de mogelijke benadeling van de heer Veerman en de reactie van de minister op dit onderzoek

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Innovatie (VERPLAATST NAAR 25 MEI 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep invulling RTG Vuurwerk.

Vergadering

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

De vergadering van de werkgroep Positionering is verplaatst naar woensdag 20 april 2022 (van 15.30 uur tot 16.30 uur).

Vergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:15 uur

Vertegenwoordiger van de voormalig onafhankelijk vakcentrale uit Hong Kong

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving (afronding 1e termijn en 2e termijn)

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Technische briefing door de Watergezant

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

IMF

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader (TK 36055)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Internationale cyberveiligheid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Rijkswetten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) en Aruba Financieel Toezicht (AFT)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 22:00 uur

Waterstof

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Commissiedebat
Thorbeckezaal