Commissievergaderingen

Donderdag 10 november 2016

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

SUWI-onderwerpen (wordt omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Spoorveiligheid/ERTMS

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:25 - 12:00 uur

Medaille-uitreiking MINUSMA dd 10 november 2016

Werkbezoek
’s-Hertogenbosch

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 15 november)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 13:00 uur

SUWI-onderwerpen

Inbreng schriftelijk overleg

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Rondetafelgesprek examinering van het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Mestbeleid - algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Rechtspraak (33199-14)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen (34544)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 juni 2016, over vastgoed in de langdurige zorg - 34104-137

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit 32011-52

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (TK34 581)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Verzamel algemeen overleg Caribische delen van het Koninkrijk (uitgesteld naar 15.12.2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 15 november 2016 (tijd is gewijzigd)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

E-mailprocedure voorstel samenvoegen AO JBZ (asiel) en AO behandelvoorbehoud GEAS

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken GEANNULEERD

Algemeen overleg
Geannuleerd