Algemeen overleg : Spoorveiligheid/ERTMS

De vergadering is geweest

10 november 2016
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.


Het AO zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur ERTMS
• reactie staatssecretaris op rapporteur ERTMS
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Dijksma
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • J. Houwers (Houwers)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Uitrolstrategie ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding vierde voortgangsrapportage ERTMS en het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen van de commissie over de vierde voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsimpuls Railveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken beheersing van het Programma ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  5e Voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds in verband met het opnemen van een subsidiegrondslag voor ERTMS en een vervaldatum voor subsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de uitrolstrategie ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag Spoorveiligheid 2015

  Te behandelen:

  Loading data