Agendapunten

 1. Arbeidsveiligheid en bijeenkomst bestrijding psychotrauma en verzuim

  Te behandelen:

 2. Target Blu Eye en beveiliging C2000 netwerk

  Te behandelen:

 3. Wijziging testinstantie bij vernieuwing C2000

  Te behandelen:

 4. Voortgang uitvoering motie van de leden Tellegen en Kooiman over de financiering van de calamiteitenvloot van de Reddingsbrigade Nederland (Kamerstuk 30 821, nr. 31)

  Te behandelen:

 5. Voortgang aangaande de Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)

  Te behandelen:

 6. Rapport van Inspectie VenJ en Agentschap Telecom inzake stroomstoring Noord-Holland d.d. 27 maart 2015

  Te behandelen:

 7. Voortgangsbrief Nationale Veiligheid

  Te behandelen:

 8. Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart

  Te behandelen:

 9. Informatie t.b.v. het Algemeen Overleg Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg op 10 november 2016

  Te behandelen:

 10. Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie

  Te behandelen: