Commissievergaderingen

Woensdag 9 oktober 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit

Werkbezoek
Stockholm (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Tijdelijke wet Groningen

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met vertegenwoordigers van American Chamber of Commerce (AmCham)

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jaarwisseling

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Brandweer (is verplaatst naar 17 oktober 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ontwerp Novi (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ontwerp-Novi

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep Stint

Gesprek
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Wereldbank (Omgezet in Schriftelijk Overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

HGIS-nota 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Presentatie rapport ‘De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht’

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Rapporteur begroting SZW 2020

Vergadering
Schaperkamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Ontvangst Bondsdagdelegatie van de commissie Vervoer en Digitale infrastructuur

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 17:45 uur

Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Decentrale Rekenkamers

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Leraren

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (blijft op 9 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Openbare toelichting door de heer Alex Brenninkmeijer op het Jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Pakket Belastingplan 2020

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 14 oktober 2019 - is omgezet in schriftelijk overleg op 7 oktober 2019

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Ontwikkelingssamenwerking (verplaatst naar 31 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

SER - Advies Diversiteit in de top

Gesprek
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Nederlands speciaal gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:45 - 16:30 uur

VN-gezant voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

Gesprek
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Uitvoering sociale zekerheid

Algemeen overleg
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 16:15 - 19:00 uur

Seminar houdbaarheid overheidsuitgaven

Technische briefing
(besloten)