Algemeen overleg

Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

Algemeen overleg: "Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming"Deze vergadering is geweest
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Herdruk verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2019, over Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming
Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg - Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming - 9 oktober 2019 - 13.45 -17.45 uur - begin- en eindtijd gewijzigd i.v.m. uitbreiding spreektijd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op verzoek commissie inzake het artikel op Elsevier.nl van 6 februari 2019 over 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen'

Te behandelen:

3
Reactie op de toezegging over nadere informatie over de mogelijkheden van uniformering/standaardisering van secundaire processen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz)

Te behandelen:

5
Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over een feitenrelaas van acties die de regering sinds april 2018 heeft ingezet om het risico op datalekken in de (jeugd)zorg te verminderen

Te behandelen:

8
Reactie op het verzoek van het lid Edgar Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud

Te behandelen:

9
Reactie op verzoek commissie over het advies van de Raad Volksgezondheid & Samenleving 'Waarde(n)volle zorgtechnologie. Een verkennend advies over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie in de zorg'

Te behandelen: