Algemeen overleg : Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

De vergadering is geweest

9 oktober 2019
13:45 - 17:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • F.M. van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie inzake het artikel op Elsevier.nl van 6 februari 2019 over 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Aanbeveling voor een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de toezegging over nadere informatie over de mogelijkheden van uniformering/standaardisering van secundaire processen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over een feitenrelaas van acties die de regering sinds april 2018 heeft ingezet om het risico op datalekken in de (jeugd)zorg te verminderen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 april 2019, over het datalek in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Broncode van het PGB2.0-systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Edgar Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het advies van de Raad Volksgezondheid & Samenleving 'Waarde(n)volle zorgtechnologie. Een verkennend advies over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie in de zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vervanging UZI-certificaten

  Te behandelen:

  Loading data