Agendapunten

 1. 1

  Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief van de leden Sjoerdsma en Asscher inzake overname en mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op artikel in binnenlands bestuur 'gemeenten zijn zuinig met Bibob'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksrapport regionale good practices voor rechtshandhaving en veiligheid in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over toestemmingdeelnamen aan een technische briefing strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Staat van de rechtshandhaving 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Werkprogramma 2020 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het artikel "Geweld tegen moskeeën wordt niet herkend als discriminatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stappen in het wetgevingsproces van de ontwerpbesluiten tot wijziging Ambtsinstructie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitgebreide reactie PMJ-ramingen tot en met 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie op rapportage Inspectie JenV “Internationale Rechtshulp Gewogen”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie op het Rapport: “Verhoging strafmaximum moord; is veertig het nieuwe dertig”?

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek van het lid Drost over seksueel misbruik pro-anorexia coaches

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging over de toepassing van technologieën gezichtsherkenningssoftware

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toestemming technische briefing misdaadgeld 8 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Opzet beleidsdoorlichting Preventieve maatregelen en beleidsdoorlichting Raad voor de Kinderbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake toezending rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) over steekincident metro Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toestemming voor een technische briefing over de voortgangsbrief inzake ‘Voortgang Programma Rechtsbijstand’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Veilige landen van herkomst - Herbeoordeling 1e tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Financiering Team Up

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken snelle verbinding tussen Amsterdam en London met Eurostar

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitspraak Raad van State intrekken Nederlanderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het vertrekproces van de Armeense kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Landgebonden asielbeleid Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport Europees Justitie Scorebord (EJS) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstel toezending van het fiche: Gegevensbeschermingsregels als basis voor vertrouwen in de EU en daarbuiten – een inventarisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 7 en 8 oktober 2019 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 7 en 8 oktober 2019 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 3 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek reactie minister van J&V op artikel 'Reflecties op instellingsfeiten, de overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek reactie van minister J&V op artikel 'Amsterdamse brandweercommandant geoefendheid brandweer absoluut niet op orde'

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek rondetafelgesprek over discriminatie en inclusie bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek inzake reactie minister op bericht 'Justitie tapte klokkenluider in onderzoek naar de WODC-affaire'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Bergkamp om het AO Personen- en familierecht te wisselen met het AO Kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek kabinetsreactie op het bericht 'Verbied verslavende games voor minderjarigen'

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Verzoek toevoegen genodigde voor het gesprek over het rapport van de commissie Hoekstra inzake DNA op 6 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data