Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie minister van J&V op artikel 'Reflecties op instellingsfeiten, de overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz'
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake reactie minister op bericht 'Justitie tapte klokkenluider in onderzoek naar de WODC-affaire'
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 9 oktober 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van minister J&V op artikel "Amsterdamse brandweercommandant geoefendheid brandweer absoluut niet op orde"
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 3 oktober 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 9 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Te behandelen:

8
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten