Algemeen overleg : Uitvoering sociale zekerheid

De vergadering is geweest

9 oktober 2019
16:00 - 19:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • T. van Ark
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Advies Bureau ICT-toetsing inleenadministratie en quotumheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Informatiebeveiliging Suwinet en Toekomst Gegevensuitwisseling werk en inkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht ‘Personeel UWV stapt naar rechter om half miljard kostend ict-project tegen te houden’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkwijze UWV Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  SUWI-jaarverslagen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nader onderzoek herbeoordelingen UWV Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Klantenquêtes WW, WIA, Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken uitkeringsfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Signaleringsbrief fraudefenomenen sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onterechte uitkeringsverstrekking gedetineerden UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek VNG naar verwerking IB-signalen bij gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken nieuwe herbeoordelingen UWV

  Te behandelen:

  Loading data