Commissievergaderingen

Woensdag 8 april 2020

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 09:15 - 10:15 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Personen met verward gedrag (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Subsidieaanvragen cultuur (wordt verplaatst)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Aanbod van de minister van Financiën voor een besloten, vertrouwelijke briefing op donderdag 9 april over staatsdeelnemingen

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep ZZS- en chemische stoffen

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Openbaar vervoer en taxi

Inbreng schriftelijk overleg

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel tot het vaststellen van een inbrengtermijn voor het stellen van feitelijke vragen over Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Twee voorstellen m.b.t. luchtvaart en 1 voorstel m.b.t. het Noordzeeakkoord

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Zorgverzekeringswet (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorjaarsvergadering Wereldbank (algemeen overleg omgezet in schriftelijk overleg)

Inbreng schriftelijk overleg

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Natuur (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans (Tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Gesprek
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (tot nader order uitgesteld i.v.m. verlenging maatregelen coronavirus)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën (geannuleerd n.a.v. maatregelen rondom het coronavirus)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

radar Herwijnen (tot nader order uitgesteld nav maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)