Commissievergaderingen

Dinsdag 8 maart 2016

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel plannen bijzondere procedure NGO Monitor Jerusalem

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

politieke voorbereidingsgroep IPC Mensenhandel

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Politieke voorbereidingsgroep IPC Mensenhandel

Vergadering
Eerste Kamer - Commissiekamer 3 (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

LSA petitie m.b.t. belang van right to challenge voor bewonersgroepen in de Wmo

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

repressie tegen Koerden

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Actiegroep: “Innovatief uit de knel” biedt petitie aan inzake het fosfaatrechtenstelsel

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

OSB Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten - Behoud huidige vorstverletregeling voor glazenwassers

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verlenging termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens Luchtvaartwet militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken (is verplaatst naar 9 maart)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 17:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek brief beveiliging persoonsgegevens gemeenten

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Openbaar gesprek met de president van De Nederlandsche Bank over de "carbon bubble"

Gesprek
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Technische briefing bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie over het ICT-systeem RADAR (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Technische briefing
Ministerie van Veiligheid en Justitie (verplaatst)

politieke voorbereidingsgroep IPC COSAC

Tijd vergadering 17:00 - 17:45 uur

Politieke voorbereidingsgroep IPC COSAC

Vergadering
Geannuleerd Eerste Kamer (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

AIV-rapport Schengen

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 14 maart 2016 (verplaatst naar 9 maart 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 18:15 - 19:15 uur

Technische briefing Centraal Economisch Plan (CEP) 2016

Technische briefing
Klompezaal