E-mailprocedure : Voorstel plannen bijzondere procedure NGO Monitor Jerusalem

De vergadering is geweest

8 maart 2016
12:00 uur
 Van: Toor van T.
Verzonden: maandag 7 maart 2016 14:26
Aan: buza
Onderwerp: E-MAILPROCEDURE: Verzoek NGO Monitor Jerusalem om gesprek met commissie Buitenlandse Zaken op 16-17 maart a.s.
Urgentie: Hoog
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
 
Geachte leden,
Aangezien onderstaand verzoek voor een gesprek met de commissie Buitenlandse Zaken op 16 of 17 maart a.s. niet meer vooraf in een procedurevergadering kan worden behandeld, leg ik dit via deze weg aan u voor. Graag verneem ik of uw voorkeur uitgaat naar een gesprek in de vorm van een bijzondere procedure (en in dat geval of u dan bereid bent deze bijzondere procedure voor te zitten), dan wel dat u dit verzoek wenst over te laten aan individuele leden.
Graag ontvang ik uw reactie, namens uw fractie, uiterlijk dinsdag 8 maart a.s. voor 12.00 uur.
 
Theo van Toor
Griffier
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
 I www.tweedekamer.nl
 
To whom it may Concern
NGO Monitor (www.ngo-monitor.org) provides detailed information and analysis, promotes accountability, and supports discussion on the reports and activities of NGOs involved in the Arab-Israeli conflict. 
We wish to have the opportunity to make an oral deputation before the Foreign Affairs committee regarding Dutch government funding to NGO involved in the Arab-Israeli conflict which is supported by the delayed release of the “Evaluation of Dutch Development Cooperation in the Palestinian Territories 2008-2014.”
In the spirit of accountability, we would like to address the committee regarding mechanisms that provide Dutch funding to political advocacy NGOs.
I will be visiting Den Haag on the March 16 and 17.
I would very much appreciate your comments and response
Sincerely, 
Shaun Sacks
Europe Desk
NGO Monitor
 
http://www.ngo-monitor.org