Rondetafelgesprek

Vuurwerk

Rondetafelgesprek: "Vuurwerk"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Vuurwerk op 11 mei 2022; position papers toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
Vuurwerk

Details

Naar aanleiding van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand voor het invoeren van een vuurwerkverbod voor consumenten (35 386) bestaan bij de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat nog een aantal vragen. De commissie heeft daarom besloten een rondetafelgesprek te organiseren en verschillende partijen te vragen op deze wet te reflecteren.
In blok 1 wordt ingegaan op de afgelopen jaarwisselingen. Hoe zijn deze verlopen, hoe kijkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan tegen de kabinetsbesluiten aangaande het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en hoe verhoudt zich dat tot de vuurwerkverboden in het kader van de coronamaatregelen.
Blok 2 staat in het teken van de spanning tussen de aanwezigheid van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en de openbare orde en veiligheid. Op welke manier is vuurwerk onderdeel van incidenten en over wat voor vuurwerk hebben we het dan.
In blok 3 komt de vuurwerkbranche aan het woord.
2
Lijst van genodigden*

Details

 
Blok 1: Maatschappij (18.00-19.00 uur)
De heer Dijsselbloem, Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid
Veiligheidsberaad, de heer Bruls - verhinderd
De heer De Faber, Oogarts
Mevrouw Von Jessen, Dierenbescherming
 
Blok 2: Openbare orde en veiligheid (19.00-20.00 uur)
De heer De Meij, Directeur Operaties Politie
De heer Kooijker, Vuurwerkexpert Landelijke Eenheid Politie
De heer De Rijck, Landelijk coördinerend milieuofficier van justitie
De heer Dokter, Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
De heer Baden, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 
Blok 3: Vuurwerkbranche (20.00-21.00 uur)
De heer Groeneveld, Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland
De heer Peters, Voorzitter HVLH (Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond)
De heer De Koster, Voorzitter Vereniging Evenementenvuurwerk Nederland
De heer Kohler, voorzitter Vuurwerkcheck
De heer Pronk, SVNC (Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk)

* Eventuele wijzigingen in het programma worden aangegeven op de website
van de Tweede Kamer.
4
Position paper J. de Faber t.b.v. rondetafelgesprek Vuurwerk d.d. 11 mei 2022

Te behandelen: