Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand voor een vuurwerkverbod voor consumenten

De vergadering is geweest

17 maart 2022
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

    Te behandelen:

    Loading data