Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Woningwet (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is geannuleerd

8 februari 2021
14:00 - 18:00 uur
6e Herziene convocatie i.v.m. annulering wetgevingsoverleg

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Financiƫle positie Vestia en de duurzame oplossingsrichting

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Tijdelijke opschorting van de markttoets

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Volkshuisvestelijke prioriteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie van de Huisvestingswet 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data