Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc openstaand 180920
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 4-10-2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 4-10-2018

Deelnemers


Agendapunten

1
De commissie stemt in met het voorstel van het Rathenau Instituut tot het geven van een briefing aan over de Balans der Wetenschap. De briefing wordt gepland voor het begrotingsonderzoek.
2
De commissie stemt in met het verzoek van de hackatongroep in Amsterdam om petitieaanbieding inzake het lerarentekort. De petitie wordt gepland op dinsdag 9 oktober om 13.45 uur gepland.
3
Nagegaan wordt of een briefing over begrotingsbrief van Algemene Rekenkamer d.d. 4 oktober 2019 gewenst is.
4
Brievenlijst
7
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

Te behandelen:

8
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies 'Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs' van Onderwijsraad
14
23
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

29. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
35. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
39. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

21. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
30. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
60. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
61. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
64. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
98. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
24
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

25
Stafnotitie - Inventarisatie ervaringen nieuwe werkwijze commissie
26
Rondetafelgesprek Toekomst van het Medialandschap