Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

4 oktober 2018
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  De commissie stemt in met het voorstel van het Rathenau Instituut tot het geven van een briefing aan over de Balans der Wetenschap. De briefing wordt gepland voor het begrotingsonderzoek.

 2. 2

  De commissie stemt in met het verzoek van de hackatongroep in Amsterdam om petitieaanbieding inzake het lerarentekort. De petitie wordt gepland op dinsdag 9 oktober om 13.45 uur gepland.

 3. 3

  Nagegaan wordt of een briefing over begrotingsbrief van Algemene Rekenkamer d.d. 4 oktober 2019 gewenst is.

 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Reactie op moties aangepast concept besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Werkprogramma 2018-2019 Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies 'Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs' van Onderwijsraad

 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het tijdstip waarop de Kamer het voorstel voor de verlaging van de norm van het bindend studieadvies zal ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Subsidieregeling praktijkleren 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werkprogramma 2019 Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Werkprogramma Onderwijsraad 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 (hoger beroepsonderwijs) en artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het rapport “Ruimte voor investeringen en talent” van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake een update van de planningsbrief 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-122)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het bericht uit Het Financieele Dagblad 'RUG haalt truc uit met geld voor Chinese campus'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nieuwe aanpak publicatie basisbekostiging voortgezet onderwijs en voorhang van de geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor de kalenderjaren 2018 en 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verplichte eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Themaonderzoek ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’ door de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  29. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  35. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  39. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  21. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  30. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  60. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
  61. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  64. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  98. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
 24. 24

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)