Debat geweest
6 september 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 5-9-2019
Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 180821
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 6-9-2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanbieding rapport ‘Vertrouwen in de wetenschap 2018’ van Rathenau Instituut
2
De commissie stemt in met het voorstel een verslag te laten maken van het rondetafelgesprek Bewegingsonderwijs op 10 september a.s.
3
Brievenlijst
12
13
Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018, inzake ramingssystematiek en nauwkeurigheid van de Referentieraming en de raming van de studiefinanciering

Te behandelen:

27
33
Laatste ontwikkelingen rondom VMBO Maastricht en reactie op het verzoek van het lid Rog, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 juli 2018, over een overzicht van alle klachten over LVO die sinds 2016 bij de onderwijsinspectie zijn binnengekomen

Te behandelen:

52
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

53
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

6. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister OCW)
30. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
36. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
40. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

26. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
30. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
67. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
68. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
71. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
56
Reactie op het bericht: 'RUG haalt truc uit met geld voor Chinese campus’

Te behandelen:

57
Lumpsumbekostiging