Debat geweest
18 maart 2017 | 10:00 - 18:00
Vergadering

Controle Processen-verbaal

Vergadering: "Controle Processen-verbaal"Deze vergadering is geweest
Controle processen-verbaal door de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
 
De controle van de processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart is op zaterdag 18 maart vanaf 09.30 uur tot circa 18.00 uur in een openbare zitting in de plenaire zaal van het Tweede Kamergebouw.
 
De Tweede Kamer controleert de processen-verbaal van alle circa 9.000 stembureaus. Dit doet de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven. Tijdens de controle onderzoekt de commissie of de stemmingen volgens de regels hebben plaatsgevonden en of er zich omstandigheden hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven om te twijfelen aan de juistheid van de door het Centraal Stembureau vastgestelde verkiezingsuitslag.
 
De voorzitter van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven brengt in de Tweede Kamer verslag uit over het rechtmatig verloop van de verkiezingen en de juistheid van de uitslag. Op basis daarvan beslist de Kamer, in oude samenstelling, over de toelating van de nieuw gekozen verklaarde personen. Dat gebeurt tijdens de laatste vergadering van de oude Tweede Kamer op woensdag 22 maart. De nieuwe Kamer treedt aan op donderdag 23 maart en begint haar vergadering met de beëdiging van de toegelaten leden.