Debat geweest
30 november 2016 | 10:00 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief commissie
Download Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg
Brief lid / fractie
Download Verzoek planning algemeen overleg politie
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van staatssecretaris van V&J op het bericht in het FD inzake de voorzitter van de Kansspelautoriteit dat boetes aan buitenlandse gokbedrijven te moeilijk inbaar zijn
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (11-24 november 2016)
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op het bericht dat er gemakkelijk drugs en wapens PI Zuyderbos binnen komen
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 30 november 2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek om inbrengdatum vast te stellen voor het kerstreces voor initiatiefnota van het lid Van Toorenburg over slachtoffers van internetoplichting
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 30 november 2016 (LET OP WIJZIGING AANVANGSTIJD)

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen en de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PbEU 2015, L 341/1)

Te behandelen:

3
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel)

Te behandelen:

6
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
24
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 oktober 2016, over de ontruiming van het kamp in Calais en de signalen dat daarbij honderden kinderen zijn gevlucht en nu onder bruggen en in bosjes schuilen

Te behandelen:

35
Uitkomst inventarisatie prioritering EU-voorstellen Werkprogramma Europese Commissie 2017
37
Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg

Te behandelen:

39
Schema procedurevergaderingen 2017 (tot aan het verkiezingsreces)

Details

Woensdag 25 januari 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 8 februari 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
Woensdag 22 februari 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
KROKUSRECES (TEVENS VERKIEZINGSRECES): 24 februari t/m 20 maart 2017
42
Verzoek om reactie van staatssecretaris van V&J op het bericht in het FD inzake de voorzitter van de Kansspelautoriteit dat boetes aan buitenlandse gokbedrijven te moeilijk inbaar zijn

Te behandelen:

45
Brievenlijst