Rondetafelgesprek : Rondetafelgesprek uitvoering motie Van der Staaij cs over ambitieniveau krijgsmacht

De vergadering is geweest

30 september 2015
12:30 - 16:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • R. Vuijk (VVD)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • S. G√ľnal-Gezer (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R.W. Knops (CDA)
 • W. Hachchi (D66)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J. Houwers (Houwers)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de motie van het lid Van der Staaij c.s. over het ambitieniveau van de krijgsmacht in de komende jaren (kamerstuk 34 000, nr. 23)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Deelnemers rondetafelgesprek uitvoering motie Van der Staaij cs over ambitieniveau krijgsmacht:


  Blok 1: ambities; 12.30 - 14.00
  1. Ondertekenaars manifest “Versterking van de Nederlandse Defensie “  
                                                  dhr. Van den Bergh *
  2. AIV                                       dhr. Van Staden *
  3. HCSS                                    dhr. De Wijk, directeur *
  4. Ministerie van Defensie           dhr. Reyn, destijds projectleider Verkenningen 2010 *
  5. Vredesbeweging Pax               dhr. Gruiters, algemeen directeur *
   
  Blok 2: internationale samenwerking; 14.00 - 15.30
  1. UvA                                       dhr. Van Hooft, docent politicologie *
  2. Vrije Universiteit Brussel         dhr. Holslag, docent internationale politiek
  3. Clingendael                            dhr. Colijn, directeur *
  4. NAVO                                    Lt-Gen Broeks, militair vertegenwoordiger Nederland bij de NAVO *
   
  Blok 3: krijgsmacht; 15.30 - 16.30
  1. Ministerie van Defensie          Maj Blankenspoor, Hoofd Opleidingen Luchtvarenden Defensie Helicopter Commando Vliegbasis Gilze-Rijen **
  2. Ministerie van Defensie          Kap Brouwer, Marine, Plv. Hoofd Opleidingsafdeling Initiële Opleiding Mariniers *
  3. Ministerie van Defensie          LKol Goedhart, Commandant 11e Pantsergeniebataljon
  4. Ministerie van Defensie          Gen Middendorp,  Commandant der Strijdkrachten
   

   Afgemeld:
  dhr. Cammaert, GENMAJMARNS bd
  dhr. Van Loon, gen. bd, voormalig commandant Duits-NL Legerkorps*
   
  Openbaar Schriftelijke  bijdrage geleverd *
  Vertrouwelijk schriftelijke bijdrage geleverd **