Debat geweest
4 november 2015 | 14:45 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commisie Veiligheid en Justitie op 4 november 2015
Brief lid / fractie
Download Position paper Slimme Grenzen
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake motie over kleinschalige opvang
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J (7 oktober - 28 oktober 2015)
Brief lid / fractie
Download Verzoek over onderzoek zware luchtdrukwapens
Brief lid / fractie
Download Verzoek SP om reactie minister op bericht over rechtbank Maastricht
Brief lid / fractie
Download Rapporteurschap EOM Voortgangsrapportage oktober 2015 en voorgenomen activiteiten
Brief lid / fractie
Download Verzoek brief over 60 agenten zonder screening
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een kabinetsreactie te ontvangen op het bericht dat ziekenhuis Isala een vondelingenkamer opent
Brief lid / fractie
Download Verzoek om verlenging AO over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 12 november 2015 en verzoek om een rondetafelgesprek ter voorbereiding op de schriftelijke inbreng voor het wetsvoorstel terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring op 3 december 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 4 november 2015
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van de minister op handreikingen van cao-onderhandelingen bij de politie
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie minister petitieaanbieding vermiste personen en rondetafelgesprek

Deelnemers


Agendapunten

2
Tweede nota van wijziging wetsvoorstel trafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Te behandelen:

3
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
8
Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 oktober 2015 over de taakstelling bij het NFI en over de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen de algemeen directeur van het NFI en de Ondernemingsraad (OR)

Te behandelen:

11
16
Jaarlijkse publicaties ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2014’ en ‘Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2014’

Te behandelen:

19
Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over beleidsdoorlichting 36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

Te behandelen:

33
Reactie op verzoeken van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over wijziging Circulaire wapens en munitie

Te behandelen:

44
Parlementaire controle op Europol
53
Verzoek om verlenging AO over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 12 november 2015 en verzoek om een rondetafelgesprek ter voorbereiding op de schriftelijke inbreng voor het wetsvoorstel terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring op 3 december 2015

Te behandelen:

56
Brievenlijst
57
BOR-notitie ten behoeve van feitelijke vragen bij begroting Veiligheid en Justitie 2016
58
Voorstel opzet rondetafelgesprek kindermisbruik
59
Voorstel opzet rondetafelgesprek over bewindvoering
60
Voorstel opzet gevolgen Safe Harbor vonnis HvJEU