Debat geweest
15 april 2015 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om een algemeen overleg vluchtelingen
Brief lid / fractie
Download Verzoek over berichtgeving NOS over verdachten die vrij zijn door te lang forensisch onderzoek
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een algemeen overleg inzake meldpunt misbruik RKK
Brief lid / fractie
Download Onderzoeksopzet Cees H.
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een reactie inzake "wraakporno"
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een rondetafelgesprek over problemen bij aangiftes van verstandelijk gehandicapten met betrekking tot zedendelicten
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie op uitzending RTL over gevluchte hoofdverdachte in zaak Bulgarenfraude
Brief lid / fractie
Download Verzoek SP en D66 om reactie minister op oproep privacygroepen
Brief lid / fractie
Download Verzoek om rondetafelgesprek modernisering kansspelen
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 15 april 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 15 april 2015

Deelnemers


Agendapunten

6
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
9
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde (Kamerstuk 34000-VI, nr. 26)

Te behandelen:

12
Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015, over het bericht dat het Gerechtshof in Leeuwarden banen gaat verliezen

Te behandelen:

15
16
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de gestanddoening van twee toezeggingen en Landelijk beeld problematische jeugdgroepen 2014

Te behandelen:

20
22
Reactie op uitspraak van de commissaris van de Koning van N-Brabant over de ondermijning van het openbaar bestuur door criminelen, over de aanpak van georganiseerde criminaliteit en het feit dat de wetgeving niet is ingericht op constructies met stromannen

Te behandelen:

27
37
EU-stafnotitie - Behandeling dossier Europees Openbaar Ministerie (EOM)
52
Brievenlijst
53
Rondetafelgesprek buitenlandse financiering islamitische instellingen
54
Rondetafelgesprek Slimme Grenzen