Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

15 april 2015
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Marcouch (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • P. Oskam (CDA)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • J. Recourt (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • M. Azmani (VVD)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • M.L. Thieme (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2014/60/EU betreffende teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking) (PbEU 2014, L 159)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 BW

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Rapport “Meldkamers” en voortgang LMO

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op artikel over autopsies

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde (Kamerstuk 34000-VI, nr. 26)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Maatregel twitterende ambtenaar

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport van politie en Openbaar Ministerie over belang telecommunicatie gegevens voor de opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015, over het bericht dat het Gerechtshof in Leeuwarden banen gaat verliezen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanvullende informatie over 3D-aangiftelocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op het inspectierapport ‘Aanpak van internetoplichting door de politie’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015, over het bericht ‘Meldlijn 144 redt geen dier’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de gestanddoening van twee toezeggingen en Landelijk beeld problematische jeugdgroepen 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomsten rondetafeloverleg stichting Hulp voor Hulpverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 38

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Berndsen-Jansen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over ICT-consultants bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op brief politievakbonden over de personele reorganisatie Nationale Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op uitspraak van de commissaris van de Koning van N-Brabant over de ondermijning van het openbaar bestuur door criminelen, over de aanpak van georganiseerde criminaliteit en het feit dat de wetgeving niet is ingericht op constructies met stromannen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afdelingsuitspraken buiten beeld-criterium regeling langdurig verblijvende kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Global Conference on CyberSpace 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Terugkeer ex-gedetineerden of tbs'ers in de maatschappij

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Incident tbs-verlofpraktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015, over het sluiten van balies bij het Juridisch Loket

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapportage Vreemdelingenketen januari-december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoek naar de redenen van afwijzing van naturalisatieverzoeken van Ranov-vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het bericht ‘Deurwaarder stuurt veel te hoge nota’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de tussenrapportage Commissie onderzoek kostenstijging rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken over de contacten met Airbnb en kopieën identiteitsbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken te Brussel van 12 en 13 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezegging uit het Schriftelijk Overleg JBZ-Raad van 12-13 maart 2015 over het voortgangsoverzicht JBZ-dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslagen over de burgerinitiatieven ‘Een dier is geen ding’ en 'Een pil te veel maakt geen crimineel'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Verzoek reactie minister op oproep privacygroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek rondetafelgesprek over problemen bij aangiftes van verstandelijk gehandicapten met betrekking tot zedendelicten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek over berichtgeving NOS over verdachten die vrij zijn door te lang forensisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek om rondetafelgesprek modernisering kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek om reactie op uitzending RTL over gevluchte hoofdverdachte in zaak Bulgarenfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om een reactie inzake "wraakporno"

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Tolk en vertalers

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Onderzoeksopzet Cees H.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek om een algemeen overleg inzake meldpunt misbruik RKK

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek om een algemeen overleg vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Petitie Mentorschap Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  BOR-notitie drones

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek tot organiseren algemeen overleg drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Herhaald verzoek Werkbezoek KNRM IJmuiden

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Brievenlijst