Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie) (32021)

De vergadering is geweest

17 mei 2010
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.M.H. Hirsch Ballin
  minister van Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • J.N. van Vroonhoven-Kok (CDA)
 • A.J.M. Heerts (PvdA)
 • A.M.V. Gerkens (SP)
 • F. Teeven (VVD)
 • N. Azough (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  WODC rapport 'Minder beschikken, meer wikken'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data