Homepage

Commissiedebat

Economische Zaken en Klimaat

klompezaal b67
De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft op woensdag 24 april haar onderzoeksvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. In het...
De commissieleden staan op een rij voor de roltrap in de Statenpassage

Nieuws uit de Kamer


Het vragenuur van dinsdag 23 april

Het vragenuur van dinsdag 23 april gaat over de volgende onderwerpen: een eerdere onbeantwoorde Kamervraag over uitspraken van...

Uitgelicht0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Veiligheid en integriteit

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Defensie

Migratiedeals

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering IenW

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

Procedurevergadering commissie LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedures en brieven SZW

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Spanning in Europa m.b.t. kernwapens

- uur
Hoorzitting
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Arbeidsongeschiktheid

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nu live: Marktordening & consumentenbescherming

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Technische briefing Regio Deals

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nu live: Rondetafelgesprek Regio Deals

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nu live: Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Debatten in het kort

Wetsvoorstellen

Indiener M. van Nispen Tweede Kamerlid