Homepage

Hoorzitting

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27 mei 10:00 - 18:00 uur
Troelstrazaal
Hoe kan de beschikbaarheid van geneesmiddelen worden verbeterd? De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt op donderdag...
Medicijnen in drukstrip van heel dichtbij gefotografeerd

Nieuws uit de Kamer


Uitgelicht0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Illegale content en producten op Telegram

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tweeminutendebat Box-3 (CD 18/4)

- uur
Plenair

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

- uur
Technische briefing
commissie voor de Rijksuitgaven

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Thuiszitters en thuisonderwijs

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rondetafelgesprek over risicoprofilering in het handhavingsbeleid

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

RTE tot aanbieding jaarverslag 2023

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nu live: Inkomensbeleid en koopkracht

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Debatten in het kort

Het eindverslag van de informateurs

22 mei 2024, debat - Onder leiding van informateurs Van Zwol en Dijkgraaf zijn PVV, VVD, NSC en BBB het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. De Kamer debatteert over hun verslag.

Wetsvoorstellen

Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Weerwind F.M. (D66)
Indiener F.M. Weerwind minister voor Rechtsbescherming