Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de «Fraude Signalering Voorziening» (FSV) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

de brief bij deze beantwoording aangegeven:. de problematiek rond FSV en projectcode 1043 en de gebeurtenissen rond de kinderopvangtoeslag, laten zien dat de opzet, inrichting en werking bij risicoselectie en vervolgens het onderzoek naar de geselecteerde signalen binnen de Belastingdienst onvoldoende


Informatie over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en het gebruik van FSV binnen de Belastingdienst

project dat in de praktijk was vormgegeven door bezoeken in 2014 bij circa 100 kinderopvangorganisaties door medewerkers van de Belastingdienst. Een ouder had geen recht op een kinderopvangtoeslag als de ouder niet alle kosten voor de kinderopvang had voldaan. In de praktijk betekende dit feitelijk dat


Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de wijze waarop de Commissie van wijzen geoordeeld heeft dat bepaalde CAF-zaken wel vergelijkbaar zijn met CAF-11, waardoor de hele groep ouders in principe in aanmerking komt voor compensatie, en andere CAF-zaken niet

op vergelijkbaarheid met CAF-11 is gericht op de toeslagjaren waarover het recht op kinderopvangtoeslag van de betrokken ouders werd beoordeeld in het kader van een CAF-zaak. In het geval van CAF-Anker heeft Belastingdienst/Toeslagen vragen gesteld aan de ouders over de jaren 2014 en 2015. Omdat de beoordeling


Plenaire vergadering: Debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag

Plenaire vergadering: Debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag.  31066-579  2020Z00680  Belastingdienst     31066-627  2020Z07301  Belastingdienst     31066-605  2020Z02460  Belastingdienst     31066-629  2020Z07624  Belastingdienst     31066-577  2019Z24808  Belastingdienst


Plenaire vergadering: VAO Stopzetten kinderopvangtoeslag (AO d.d. 4/7)

Plenaire vergadering: VAO Stopzetten kinderopvangtoeslag (AO d.d. 4/7).  31066-507  2019Z14610  Belastingdienst     31066-506  2019Z14609  Belastingdienst     31066-504  2019Z14606  Belastingdienst     31066-503  2019Z14604  Belastingdienst     31066-505  2019Z14607  Belastingdienst


Stopzetten kinderopvangtoeslag

Stopzetten kinderopvangtoeslag.  31066-492  2019Z12139  Belastingdienst     31066-497  2019Z12999  Belastingdienst     31066-517  2019Z13802  Belastingdienst     31066-516  2019Z13801  Belastingdienst     31066-493  2019Z11807  Belastingdienst     31066-501  2019Z14315