Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (2.554)

U zoekt op ‘kinderopvangtoeslag + belastingdienst’

Brieven regering

Aanpassing peildatum voor Ouders in het buitenland

Aanpassing peildatum voor Ouders in het buitenland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1319 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2023D46446

Brieven regering

Extra verhoging maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024

Extra verhoging maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024. Dit leidt tot onduidelijkheid bij ouders. Tevens valt dit moment dan samen met de aangiftecampagne voorde inkomstenbelasting Belastingdienst, waardoor er een te grote druk op de dienstverlening...

2023D45580

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 oktober 2023, over Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 oktober 2023, over Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1318 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 november 2023 De vaste commissie...

2023D43332

Uitgelicht

Parlementaire onderzoeken: wat is het verschil?

deze een meerwaarde hebben voor de Kamer. Besloten werd om het instrument in aangepaste vorm te behouden en om te dopen tot beknopte enquête. De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) bijvoorbeeld, deed onderzoek naar problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Dit onderzoek ging van start op 2 juli 2020. De

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 26 oktober 2023 (PDF)

aantreden van de nieuw verkozen Kamer opnieuw te plannen commissiedebat Staatsdeelnemingen. Voorts heeft de commissie uitgesproken dat na ontvangst van de volgende voortgangsrapportage over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (verwacht in februari 2024) opnieuw een commissiedebat zou moeten...

2023D44954

Overige Kamerstukken

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 12/10)

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 12/10). Ik beschouw de motie als een aanmoediging daartoe, al zal ik me niet laten afremmen als een hogere productie dan vijftien mogelijk is. Ik denk dat we heel goed moeten bekijken...

2023D44950

Plenaire vergaderingen

Plenaire vergadering: Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd: 16:15 - 16:40 uur

Plenaire vergaderingen

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd: 14:24 - 14:25 uur

Plenaire verslagen

18e vergadering, donderdag 26 oktober 2023

18e vergadering, donderdag 26 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Aanbieding van de Klimaatnota; Afrikastrategie; Acute situatie in Marokko en Libië; Beleidscoherentie voor ontwikkeling; Afscheid van het lid Van Wijngaarden (VVD); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen...

Commissievergaderingen

Justitie en Veiligheid

Jeugdbescherming

Commissiedebat

Troelstrazaal

Tijd: 14:00 - 18:00 uur

Plenaire verslagen

17e vergadering, woensdag 25 oktober 2023

17e vergadering, woensdag 25 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Pakket Belastingplan 2024; Beëdiging mevrouw C. van Breugel (D66); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket Belastingplan 2024; Rapport "Schaduwdansen" over grensoverschrijdend gedrag in de danssector; Aanscherpingen particulier en...

Brieven regering

Verruiming wettelijke termijnen aanvullende schaderegelingen en communicatie rondom einddatum

Verruiming wettelijke termijnen aanvullende schaderegelingen en communicatie rondom einddatum. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1301 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D43829

Brieven regering

Schuldhulpverleningsaanbod jongeren en maatwerk DUO

31 066 Belastingdienst Nr. 728 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 oktober 2023 Het kabinet vindt het belangrijk dat kinderen van ouders die gedupeerd...

2023D43669

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het onderzoek naar het (risico)profiel UT001

is, gemeten van het moment van de aanvraag.10 Het risicoclassificatiemodel is stopgezet in juli 2020. Voor zover kon worden nagegaan, wordt deze indicator ook niet toegepast binnen de Belastingdienst om selecties te maken of risicoprofielen op...

2023D43527

Overige Kamerstukken

Documenten gebruikt door onderzoeksbureau

Betreffende persoon staat VOW in de BRP. Doordat er andere adresgegevens beschikbaar zijn wordt getwijfeld aan de juistheid van de status VOW. Selectiecode T001: Meer dan 1 kinderopvangtoeslag op het adres. De voorziening kinderopvangtoeslag kan slechts...

2023D43529