Naar de Eerste Kamer en de bekendmaking

Nadat het wetsvoorstel is behandeld in de Tweede Kamer, gaat het naar de Eerste Kamer. Net als in de Tweede Kamer, kijkt eerst een commissie naar het voorstel. Deze commissie geeft commentaar op het wetsvoorstel en kijkt vooral of de wet uitvoerbaar is. Daarna is er een debat over het wetsvoorstel en stemmen de leden van de Eerste Kamer voor of tegen de nieuwe wet.

Debat in de Eerste Kamer

Wat doet de Eerste Kamer met het wetsvoorstel?

De Eerste Kamer kijkt vooral hoe uitvoerbaar de wet is in de praktijk. Ook kijkt de Eerste Kamer of het voorstel goed in elkaar zit. De Eerste Kamer mag alleen ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen het wetsvoorstel. Ze kunnen het wetsvoorstel niet meer wijzigen.

Wel kan de Eerste Kamer aan de minister vragen om dingen te veranderen. Omdat de Eerste Kamer nee kan zeggen tegen de nieuwe wet, is het voor de minister belangrijk om goed te luisteren naar het commentaar. De minister kan toezeggen om een wijziging door te voeren. Zo’n wijziging heet een novelle.

Als de wet is goedgekeurd

Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft goedgekeurd, komt de nieuwe wet er. De minister die over de wet gaat en de koning ondertekenen de wet. Daarna wordt de wet bekendgemaakt in het Staatsblad.