Naar de plenaire zaal

Nadat de commissie van de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft beoordeeld, gaat het wetsvoorstel naar de plenaire vergadering. Deze vergadering is in de grote vergaderzaal, ook wel de plenaire zaal genoemd.

Vergadering in de plenaire zaal.

De plenaire vergadering

Heeft de commissie een wetsvoorstel beoordeeld? Dan debatteert de minister erover met de Tweede Kamerleden uit de commissie in een plenaire vergadering. Niet alle Kamerleden zijn hier dus bij aanwezig: per fractie is er een woordvoerder die veel van het onderwerp weet.

Elk Tweede Kamerlid mag wijzigingen voorstellen. Dit heet het recht van amendement. Bij het opstellen van de wijziging kunnen Kamerleden om hulp vragen aan het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer of het ministerie dat over het wetsvoorstel gaat.

Stemmen in de Tweede Kamer

Na het debat in de plenaire zaal, stemt de Tweede Kamer: eerst over de wijzigingsvoorstellen, dan over het wetsvoorstel zelf. Als de meerderheid van de Tweede Kamer voor het amendement is, wordt de wijziging doorgevoerd in het wetsvoorstel.

 Om te zorgen dat de Kamerleden aanwezig zijn, is bekend wanneer er wordt gestemd Dat is meestal in de week na de plenaire vergadering over het wetsvoorstel. Ook laat de voorzitter een bel afgaan in het gebouw voordat de Kamer gaat stemmen. Zo weten Kamerleden dat ze kunnen stemmen in de vergaderzaal. Lees meer over debatten en stemmen op de pagina Een debat, hoe werkt dat?.

De Tweede Kamer kan op twee manieren over een amendement of wetsvoorstel stemmen:

  • Bij stemmen door handopsteken stemmen de aanwezigen van een fractie namens de hele fractie. Ook als niet alle Kamerleden van die fractie aanwezig zijn.
  • Als de Tweede Kamer hoofdelijk stemt, zeggen alle Kamerleden persoonlijk of ze voor of tegen zijn. Hierbij kunnen mensen van dezelfde fractie anders stemmen. Elk Kamerlid kan om een hoofdelijke stemming vragen.

Aannemen of verwerpen

Als meer dan de helft van de Kamerleden vóór het wetsvoorstel stemmen, is het voorstel aangenomen. Het gaat dan naar de Eerste Kamer. Stemt minder dan de helft vóór het voorstel, dan is het verworpen.

Op 13 september 2016 konden Kamerleden voor of tegen de nieuwe donorwet stemmen. Er stemden in totaal 149 Kamerleden en daarvan waren er 75 voor de nieuwe wet. Dus er was met slechts 1 stem een meerderheid. En deze meerderheid was genoeg om de nieuwe donorwet aan te nemen door de Tweede Kamer. Hierna volgden de laatste stappen om de nieuwe donorwet in te voeren. Lees meer: van de plenaire zaal naar de Eerste Kamer.