Een goed idee

Als er problemen zijn in de samenleving, gaat de Tweede Kamer hiermee aan de slag. Kamerleden zorgen zelf dat ze op de hoogte zijn van wat er speelt, maar kunnen ook meldingen van problemen krijgen. Bijvoorbeeld van organisaties, burgers of de media. Een nieuwe wet kan een oplossing zijn voor zo’n probleem.

Twee mensen lopen naar het gebouw van de Tweede Kamer toe.

Van probleem naar actie

De regering maakt wetsvoorstellen om haar plannen uit te voeren. Maar ook Kamerleden kunnen aandacht vragen voor een probleem en ervoor zorgen dat de regering in actie komt. Ze kunnen bijvoorbeeld een motie indienen, in debat gaan met ministers of zelf een wetsvoorstel maken.

Ook als burger kunt u aandacht vragen voor een probleem. U kunt op verschillende manieren beïnvloeden waar Kamerleden zich mee bezighouden: lees er meer over op de pagina Hoe krijg ik invloed?.

Pia Dijkstra diende op 18 december 2012 een voorstel in voor een nieuwe wet voor orgaandonoren. Het doel van dit wetsvoorstel was om het donorregistratiesysteem aan te passen om meer orgaandonoren te krijgen. Met meer donoren kunnen er meer orgaan- en weefseltransplantaties uitgevoerd worden en dus meer levens gered worden. Het kabinet was het eens met de Tweede Kamer dat er een nieuwe donorwet moest komen. Welke stappen zijn hiervoor gezet? Lees meer: van een goed idee naar een voorstel.