Wat is een debat?

Het werk van Tweede Kamerleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Die debatten moeten uiteraard worden voorbereid. Dat doen de Kamerleden bijvoorbeeld door dossiers te lezen, te praten met experts en door op werkbezoek te gaan en te praten met mensen in het land.

Mark Rutte staat bij het spreekgestoelte en geeft antwoord op vragen van politici tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

Een debat is een vergadering waarin Kamerleden in gesprek gaan met elkaar en met ministers en staatssecretarissen. Zo overleggen ze over nieuwe wetten, vragen ze om informatie of laten ze weten dat ze ergens ontevreden over zijn.

Waar zijn de debatten?

Grote politieke debatten zijn bijna altijd in de plenaire zaal. Plenair betekent ‘volledig’: bij plenaire vergaderingen kunnen alle 150 Kamerleden aanwezig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor debatten over belangrijke actuele zaken en de behandeling van wetsvoorstellen en begrotingen. De Tweede Kamer neemt ook definitieve besluiten in de plenaire zaal, door te stemmen over wetsvoorstellen en moties.

Niet alle vergaderingen van de Tweede Kamer zijn plenair. De Kamer vergadert ook vaak in commissies. In een van de kleinere zalen komen de Kamercommissies bijeen, ook met de ministers en staatssecretarissen. Er zijn meer overleggen tussen Tweede Kamer en ministers en staatssecretarissen  in deze commissies dan plenair.

Wanneer zijn er debatten?

In de plenaire zaal zijn er debatten van dinsdag 14.00 uur tot en met donderdag. Debatten in de commissies zijn van maandag tot en met donderdag: op vrijdag gaan de commissies op werkbezoek. Er zijn periodes dat de Tweede Kamer niet vergadert: dat zijn de recessen. Er zijn bijvoorbeeld recessen in de zomermaanden en met kerst. Tijdens de recesperiodes kunnen Kamerleden de volgende vergaderperiodes voorbereiden en allerlei stukken en dossiers bestuderen. Ook gaan zij vaak op werkbezoek, en het land in om met leden van hun partij en met kiezers te praten.

Wie kan er bij een debat zijn?

De vergaderingen van de Tweede Kamer zijn bijna altijd openbaar en live te volgen op de pagina Live debatten. Daarnaast is het vragenuur op dinsdagmiddag te zien op televisie via NPO1 en via NPO politiek. Van alle openbare vergaderingen wordt ook een verslag gemaakt én ze zijn terug te kijken via Debat Gemist.

In uitzonderlijke gevallen is een vergadering in een commissie niet openbaar. Bijvoorbeeld als er over een gevaarlijke dreiging wordt gesproken, of omdat iemand die met een commissie praat, dat liever niet in openbaarheid doet.

Wat voor debatten zijn er?

In de commissies en in de plenaire zaal zijn er verschillende soorten debatten. U leest er meer over op de pagina Soorten debatten.