Tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen geïnstalleerd

De tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen is op 22 september 2020 opgericht en heeft in haar constituerende vergadering Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) gekozen tot voorzitter en Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) tot ondervoorzitter.

De tijdelijke commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Tom van der Lee (commissievoorzitter, GL)
  • Stieneke van der Graaf (ondervoorzitter, CU)
  • Dennis Wiersma (VVD)
  • Roy Van Aalst (PVV)
  • Anne Kuik (CDA)
  • Tjeerd de Groot (D66)
  • Peter Kwint (SP)
  • Kirsten van den Hul (PvdA)

De tijdelijke commissie heeft als opdracht een onderzoeksvoorstel uit te werken voor de opzet van de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen.

De Tweede Kamer heeft op 5 maart 2019 met algemene stemmen de motie-Van der Lee c.s. aangenomen, die uitspreekt dat een parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen wenselijk is. In de motie wordt het tijdstip waarop de voorbereidingen voor de parlementaire enquête van start kan gaan, gekoppeld aan enkele voorwaarden over de versterking van woningen en de schadeafhandeling. Naast bijvoorbeeld de afspraken over het winningsniveau, zijn deze aspecten ook onderwerp van onderzoek door de parlementaire enquêtecommissie. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) is van mening dat de tijdelijke commissie nu kan starten met de voorbereidingen op de parlementaire enquête. 

De commissie verdiept zich de komende maanden in de materie om een beeld te krijgen van zowel historische als recente ontwikkelingen. Naar verwachting is de onderzoeksopzet gereed in het voorjaar van 2021.

Commissievoorzitter Van der Lee over de start van de tijdelijke commissie: “Zestig jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent ook zware schaduwkanten. De Kamer heeft aangegeven hier lessen uit te willen trekken en zet daarom het zwaarste onderzoeksinstrument in. Met deze enquête wil de Kamer de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen onderzoeken en hierover verslag uitbrengen aan de Kamer, aan de Groningers en aan de rest van Nederland. Een dergelijk, grondig onderzoek heeft baat bij een goede voorbereiding, daarmee starten wij vandaag.”

Noot voor de redactie:

De opnames van de constituerende vergadering zijn terug te vinden via Kamerbeelden. Aanvragen voor rechtenvrije foto’s van de tijdelijke commissie kunt u indienen via Manon Verhoeven (m.verhoeven@tweedekamer.nl). Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via +31 70 318 3003.

Naar boven