Studentenparlement in de Tweede Kamer

Het tweejaarlijkse Studentenparlement is op vrijdag 19 mei 2017 in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer biedt die dag de gelegenheid aan alle rechtenfaculteiten in Nederland om het parlement zelf te ervaren. Vanaf 10.00 uur gaan acht ‘fracties’ met elkaar in debat over een fictief wetsvoorstel. Het oud-Kamerlid Fatma Koşer Kaya (D66) zit het debat voor.

De ‘fracties’ bestaan uit studenten van acht Nederlandse rechtenfaculteiten. De ‘regering’ bestaat uit staatsrechtdeskundigen en hoogleraren. Tijdens het Studentenparlement staat een fictief wetsvoorstel centraal. De behandeling van dit wetsvoorstel vindt plaats in een schriftelijke ronde, die inmiddels is afgerond, en een mondelinge ronde op vrijdag 19 mei. Dit jaar is er een voorstel ingediend voor een speciale bevoegdheid tot beperking van grondrechten met het oog op terrorismebestrijding.

Elke rechtenfaculteit heeft als fractie een door loting bepaalde politieke kleur. De volgende ‘fracties’ zullen spreken in het debat:

Coalitie:

  • Bijbels Universitair Maatschappelijk Appèl (BUMA), Universiteit van Amsterdam
  • Democratisch Verbond Utrecht (DVU), Universiteit Utrecht
  • De Gelderse Groenen (GG), Radboud Universiteit Nijmegen
  • Vrije Liberale Unie (VLU), Vrije Universiteit Amsterdam

Oppositie:

  • Limburgse Vrijheidspartij (LVP), Maastricht University
  • Socialistische Partij Erasmus Universiteit Rotterdam (SPEUR), Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Sociaal Verbond Leiden (SVL), Universiteit Leiden
  • Verbonden van Boven (VvB), Rijksuniversiteit Groningen

De ‘regering’ bestaat uit: prof. mr. Aalt Willem Heringa (hoogleraar Vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Maastricht), prof. mr. Janneke Gerards (hoogleraar Fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht) en dr. Pien van den Eijnden (juridisch specialist ministerie BZK).

De winnende fractie wordt aan het einde van de dag aangewezen door een jury en gaat naar huis met de zilveren Thorbeckepenning. De jury bestaat uit mr. Herman Tjeenk Willink (voormalig lid van de Eerste Kamer en voormalig vicepresident van de Raad van State), prof. mr. Erwin Muller (hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid) en Remko Theulings (politiek verslaggever EenVandaag).

Het Studentenparlement is een samenwerkingsverband tussen de Tweede Kamer der Staten-Generaal de Tweede Kamer, het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatsrechtkring. De organisatie is in handen van de winnaar van de vorige editie, het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Noot voor de redacties:

Voor vertegenwoordigers van de pers is accreditatie verplicht. Accreditatie wordt verleend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en een geldige perskaart. Indien men geen perskaart kan overleggen, dient een door de hoofdredactie ondertekende brief, op officieel briefpapier, te worden meegenomen.

Het Studentenparlement wordt live uitgezonden via de website van de Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl.  

Meer informatie over het studentenparlement  (onder andere het fictieve wetsvoorstel) is te vinden op: http://www.staatsrechtkring.nl/studentenparlement/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stafdienst Communicatie, Tweede Kamer, T 070 318 3003 of persvoorlichting@tweedekamer.nl.