Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen start eind juni met openbare verhoren

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen start eind juni met de openbare verhoren. Deze staan gepland van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli en tussen maandag 29 augustus en vrijdag 14 oktober. De openbare verhoren vinden zoals gebruikelijk plaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer in het gebouw Logement, aan het Plein.

De enquêtecommissie is direct na de installatie op 9 februari 2021 begonnen met het vorderen van schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties. Op basis daarvan doet zij uitvoerig feiten- en dossieronderzoek. In de maanden januari, februari en maart van dit jaar heeft de commissie besloten voorgesprekken gevoerd met deskundigen en getuigen om extra informatie in te winnen en eerste bevindingen te toetsen. Nu de besloten voorgesprekken zijn afgerond, richt de commissie zich op de openbare verhoren.

Eind april: bezoek aan Groningen

In aanloop naar de start van de openbare verhoren brengt de enquêtecommissie op maandag 25 april en dinsdag 26 april opnieuw een bezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen. Met dit werkbezoek bouwt de enquêtecommissie voort op het eerdere bezoek in de zomer van 2021.

Tijdens het komende werkbezoek spreekt de enquêtecommissie onder andere met geestelijke zorgverleners (betrokken bij de Proatbus en Platform kerk en aardbeving) in het aardbevingsgebied. Ook bezoekt de commissie gasbedrijven. Daarnaast verzorgt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een toelichting over de versterkingsaanpak en hoe deze in de praktijk werkt.

Ook nu gaan leden van de enquêtecommissie individueel in gesprek met gedupeerden. Zij bezoeken bewoners die op persoonlijke titel contact hebben gezocht met de commissie om met hen te praten over de staat van hun woning en over de stand van zaken in de afhandeling van de schade. Daarbij wordt vooral naar de inwoners geluisterd om hun verhalen een plaats te geven in de parlementaire enquête.

Het doel van de enquête

Het doel van deze enquête is waarheidsvinding en het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken, om daarmee bij te dragen aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid.

De hoofdvragen van het onderzoek luiden:

- Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen?

- Welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?

Begin 2023 biedt de enquêtecommissie haar onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer aan. 

Noot voor de redactie:

De openbare verhoren staan gepland van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli. De exacte data waarop de verhoren tussen maandag 29 augustus en vrijdag 14 oktober plaatsvinden, worden later bekend gemaakt.

De namen van getuigen en deskundigen die worden opgeroepen voor een openbaar verhoor, worden voor de start van de openbare verhoren bekend gemaakt. Informatie hierover volgt.  

Heeft u vragen, neem dan contact op met Manon Verhoeven (stafdienst Communicatie): +31 6 11 49 42 34 of via m.verhoeven@tweedekamer.nl.