Nationale Klimaatraadpleging

Klimaatverandering leidt steeds tot nieuwe keuzes en dilemma’s. De keuzes die gemaakt worden, hebben gevolgen voor iedereen die in Nederland woont en werkt. De Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat vraagt daarom advies van de bevolking middels een Nationale Klimaatraadpleging.

Van 9 maart tot en met 21 april kunnen alle Nederlanders via deze raadpleging de Tweede Kamer adviseren over klimaatbeleid. In deze landelijke raadpleging krijgen deelnemers verschillende opties voor klimaatbeleid te zien en vervolgens geven zij aan wat zij zelf zouden kiezen. Moet Nederland waterstof kopen uit het buitenland? Of beter kleine kerncentrales hier bouwen? En welke aanpassingen is iemand bereid zelf te maken om de planeet leefbaar te houden in de toekomst?

Onderwerpen

De klimaatraadpleging gaat over twee onderwerpen: de energievoorziening van de toekomst en een eerlijke verdeling tussen de huidige en toekomstige generaties. Deelnemers kunnen uitgebreid hun keuzes motiveren en nuanceren.

De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting voor de zomer beschikbaar en worden gebruikt voor het aanscherpen en beoordelen van het Klimaatbeleid.

De landelijke raadpleging vindt plaats op initiatief van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat, is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door onderzoekers van Populytics in samenwerking met onderzoekers van de TU Delft. De Kamerleden Raoul Boucke, Joris Thijssen en Silvio Erkens hebben namens de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat meegedacht over het ontwerp van deze raadpleging.

Noot voor de redacties:

De klimaatraadpleging en achterliggende methodiek is te vinden op www.klimaatraadpleging.nl. en  https://www.tweedekamer.nl/klimaatraadpleging

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Persloket: persvoorlichting@tweedekamer.nl of 0703183003.