Wisselen van medicijnen

13.15-13.30 uur

In een petitie voor de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport pleiten de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) voor aanpassing van het zogeheten preferentiebeleid. Dit beleid geldt voor verschillende geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. Zorgverzekeraars mogen dan zelf bepalen welke variant ze vergoeden (vaak de goedkoopste). Volgens de KNMP en de LHV wisselen patiënten binnen het preferentiebeleid onnodig vaak van medicijnen.

PatiëntenPerspectief2021

13.30-13.45

Het initiatief PatiëntenPerspectief2021 vertegenwoordigt ongeveer 5 miljoen mensen met een aandoening. PatiëntenPerspectief2021 heeft een visiedocument opgesteld, getiteld: 'De stem van patiënten en hun organisaties gehoord'. Vertegenwoordigers van het initiatief overhandigen het visiedocument aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De commissie vergadert op woensdag 22 februari over patiënten- en cliëntenrechten.

Herstelrecht

13.30-13.45 uur

De Stichting Restorative Justice en de Universiteit Maastricht bieden de commissie voor Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel aan. Daarmee willen ze het herstelrecht steviger verankeren in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Herstelrecht stelt het slacht­of­fer van een delict of conflict en de door hem ge­le­den scha­de centraal. Bij het wetsvoorstel zijn ruim zeventig professionals uit de wetenschap en strafrechtpraktijk betrokken.

Azerbeidzjan

13.30-13.45 uur

Het Netherlands-Azerbaijan Communication Platform vraagt in een petitie voor de commissie voor Buitenlandse Zaken aandacht voor de moordpartij op inwoners van het Azerbeidzjaanse stadje Chodzjali (Khojaly) in 1992. De organisatie spreekt van een '(vergeten) genocide' die meer aandacht moet krijgen in de Tweede Kamer.

Arameeërs in Syrië en Irak

13.45-14.00 uur

De Aramese Federatie Nederland en de World Council of Arameans hebben een petitie voor de commissie voor Buitenlandse Zaken. De organisaties pleiten voor erkenning van Arameeërs als inheemse minderheid in Syrië en Irak. Ook moeten Arameeërs en andere minderheden volgens hen betrokken worden bij de vredesonderhandelingen in Syrië.

Transgenderzorg

13.45-14.00 uur

Namens veel bezorgde transgenders wijzen onder andere Principle 17 en COC Nederland in een petitie op knelpunten in het huidige beleid voor transgenderzorg. De organisaties vinden bijvoorbeeld dat de wachttijden te lang zijn en dat sommige zorg onnodig is. Volgens hen moeten transgenders zelf de regie kunnen voeren over hun eigen gezondheidszorg. Ze overhandigen hun petitie aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Scholingsuitgaven

13.45-14.00 uur

Enkele werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder VNO-NCW, CNV en KLM, hebben een petitie voor de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze willen dat de mogelijkheid blijft bestaan om scholingsuitgaven fiscaal af te trekken van het bruto-inkomen. Het kabinet wil deze regeling vanaf 2018 afschaffen.

Petities voor de Tweede Kamer

Petities in de Statenpassage
Petities worden meestal aangeboden in de Statenpassage van de Tweede Kamer

Burgers en organisaties kunnen een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. Dat gebeurt meestal op dinsdag en vrijwel altijd in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Lees meer over het aanbieden van petities in de Tweede Kamer.