Met zijn amendement wil Otwin van Dijk (PvdA) wettelijk vastleggen dat de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten voor mensen met een handicap de norm wordt. Staatssecretaris Van Rijn heeft inmiddels een reactie op dit amendement naar de Kamer gestuurd. Hij ondersteunt de bedoeling van het amendement van harte, maar het kabinet geeft de voorkeur aan "een praktische aanpak op lokaal en landelijk niveau, zonder dat daarbij een wettelijke norm wordt gehanteerd".

Volg live

Het debat gaat donderdag 14 januari vanaf 14.30 uur verder in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. U kunt hierbij live meekijken of meeluisteren.

Zie ook

De Tweede Kamer sprak eerder op 9 en 10 december over het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap.

Korte webverslagen

Debat Gemist

Via Debat Gemist kunt u deze debatten  terugkijken: 9 december 2015 en 10 december 2015