Tweede Kamer met zomerreces

De Tweede Kamer is met zomerreces tot en met maandag 3 september 2018. De eerstvolgende plenaire vergadering na de zomer is gepland op dinsdag 4 september. Op donderdag 5 juli was de laatste vergaderdag van de Kamer voor het zomerreces. Traditiegetrouw stonden er veel korte debatten op de agenda. Aan het einde van de dag waren er nog stemmingen en gaf Voorzitter Khadija Arib een speech.

Tot diep in de nacht

Een laatste vergaderdag voor het zomerreces wil weleens tot diep in de nacht duren. Tijdens de vergadering van donderdag 5 juli begon het laatste debat tegen 1.00 uur. Daarna volgden nog stemmingen en kwam Voorzitter Khadija Arib aan het woord voor haar afsluitende speech voor de zomer. Hierin hield zij haar collega’s voor dat het werk van de Tweede Kamer mensen blijft boeien.

Arib: "Ondanks onze tegengestelde meningen in de debatten, zijn we het over één ding eens: we werken voor de mensen in het land en voor niemand anders. Iedereen volgt ons. Nederland zit bovenop het politieke debat, op de tribunes, via onze eigen website, via de pers en via de sociale media. We brengen dag en nacht live ‘Tweede Kamer tv’. Alles is terug te zien of te luisteren via de website, de app Debat Direct en sociale media. We zijn misschien stiekem wel de grootste publieke omroep van Nederland."

Kamervoorzitter Arib sloot de laatste vergaderdag voor de zomer uiteindelijk om 3.15 uur.

Lees de volledige speech van Kamervoorzitter Khadija Arib of bekijk onderstaande video.

Panorama algemene politieke beschouwingen

Laden
00:00
00:00

Veel debatten

De Kameragenda van donderdag 5 juli was gevuld met debatten over allerlei onderwerpen. Van het verlagen van de gaswinning in Groningen tot de verlenging van de inzet van Nederlandse militairen in Afghanistan. Ook waren er nog meerdere commissiedebatten gepland, bijvoorbeeld over de eindexamens van VMBO Maastricht.

Op de plenaire agenda van donderdag stonden ook veel VAO's, bijvoorbeeld over de maatschappelijke dienstplicht, de NAVO en het materieel van Defensie. Zo'n VAO (verslag van een algemeen overleg) is een kort vervolgdebat op een eerder algemeen overleg (AO) tussen de regering en een Kamercommissie. Kamerleden kunnen tijdens zo'n AO geen moties indienen, maar tijdens een VAO wel. Met deze moties maken zij duidelijk wat zij belangrijk vinden en wat zij van het kabinet verlangen.

Wat doen Kamerleden tijdens het reces?

Uiteraard nemen Kamerleden tijdens het zomerreces de tijd om op vakantie te gaan, maar verder gaat het Kamerwerk tijdens het reces gewoon door. Kamerleden stellen nog steeds schriftelijke vragen aan de regering. Ook stuurt de regering stukken naar de Kamer.

Daarnaast hebben Kamerleden in het reces de ruimte om hun dossiers en literatuur bij te lezen. En er is tijd om op werkbezoek of stage te gaan, om ervaring en kennis op te doen op een bepaald terrein. Zo kunnen Kamerleden bijvoorbeeld ervaren hoe het regeringsbeleid in de praktijk uitpakt in organisaties en voor burgers. De kennis die Kamerleden op deze manier opdoen, gebruiken zij na de zomer in debatten en om nieuwe ideeën of wetsvoorstellen te ontwikkelen of uit te werken.

Bij uitzondering is het mogelijk dat de Kamer terugkomt van reces om over een actueel onderwerp te debatteren.