Plenair debat

Plenaire vergadering 5 juli 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
5 juli 2018
00:05
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

00:05
Plenair debat 

VAO Krimp in het onderwijs (AO d.d. 27/6)

00:20
Plenair debat 

VAO Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht (AO d.d. 05/07)

00:35
Plenair debat 

VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019 (31322-367)

00:50
Plenair debat 

VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 05/07)

02:15
Plenair debat 

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (34699)

10:16
10:35
Plenair debat 

VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/5)

11:10
Plenair debat 

VAO Materieel Defensie (AO d.d. 21/06)

11:25
Plenair debat 

Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (34932)

12:40
Plenair debat 

VAO Staat van de volkshuisvesting/Woningcorporaties (AO d.d. 21/06)

13:05
Plenair debat 

VSO Stand van zaken van de toezegging inzake het beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog (32156, nr. 92)

13:20
Plenair debat 

VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 14/06)

14:20
Plenair debat 

AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 3 en 4 juli)

15:05
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

15:30
Plenair debat 

Debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen

20:00
Plenair debat 

Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957) (Derde termijn)

21:20
Plenair debat 

VAO Myanmar (AO d.d. 27/6)

21:35
21:50
Plenair debat 

Debat over de Nederlandse inzet in Afghanistan (plenaire afronding in één termijn)

23:30
Plenair debat 

VAO Water (AO d.d. 28/06)

23:40
Plenair debat 

VSO over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen inzake de passage over de werkzame stoffen thiram en diquat (27858-429)

23:50
Plenair debat 

VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 4/7)