Tijdelijke commissie Corona brengt werkbezoek aan Noord-Brabant

De Tijdelijke commissie Corona legde op 21 november 2022 haar eerste werkbezoek af. In de regio Noordoost-Brabant spraken Kamerleden met medewerkers van een ziekenhuis, een parochie en een uitvaartondernemer. Ook bezochten zij een basisschool en een zorg- en verpleeghuiscentrum.

V.l.n.r.: Nicki Pouw-Verweij (JA21), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Mariëlle Paul (VVD, fungerend voorzitter), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Hilde Palland (CDA) en Pepijn van Houwelingen (FVD).

Brandhaard eerste corona-uitbraken

De commissie heeft de regio Noordoost-Brabant gekozen omdat deze de brandhaard vormde voor de corona-uitbraken in de eerste golf in 2020. De commissieleden kijken terug op een waardevol werkbezoek in Noord-Brabant. Betrokkenen maakten tijd vrij om hun verhaal te delen met de Kamerleden en ondersteunende staf. Fungerend voorzitter Mariëlle Paul: "Je merkt nog steeds dat de impact van de pandemie op Noordoost-Brabant heel groot is geweest. We realiseren ons dat dit werkbezoek een herbeleving van een heftige tijd was en zijn betrokkenen heel dankbaar voor het delen van hun ervaringen. Deze ervaringen zijn ontzettend waardevol in deze fase waarin we als commissie komen tot een onderzoeksvoorstel."

Bernhoven Ziekenhuis - Uden

Bernhoven is een algemeen regionaal ziekenhuis te Uden in Noordoost-Brabant. Door de vele corona-gevallen tijdens de eerste coronagolf was de druk op dit ziekenhuis, en met name de intensive-careafdeling (ic), hoog. Kamerleden spraken met het management en medewerkers die tijdens de coronacrisis in het ziekenhuis werkten, om een beeld te krijgen van de dagelijkse realiteit in een ziekenhuis tijdens een virusuitbraak en de overbelasting in de zorg. De Kamerleden kregen in aanwezigheid van ic-artsen en –verpleegkundigen ook een rondleiding langs drie afdelingen: de intensive care (ic), de spoedeisende hulp (seh) en de voormalige afdeling corona.

Sint Petrusparochie - Uden

De Sint-Petrus' Stoel van Antiochiëkerk, ook wel de Sint-Petruskerk, is een rooms-katholieke kerk in Uden. Tijdens de eerste golf werd de gemeenschap van de parochie zwaar getroffen. Er vond een recordaantal uitvaarten plaats in de kerk. Daarbij mochten slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Om de ervaringen uit deze periode te horen sprak de commissie met afgevaardigden van de parochie en met een regionale uitvaartondernemer. 

Openbare basisschool Uilenspiegel - Boekel

Boekel is het middelpunt van de coronacrisis, begin maart 2020. Een hechte gemeente met ruim 10.000 inwoners krijgt in vier weken tijd te maken met 21 mensen die overlijden aan de gevolgen van het virus. Ook het onderwijs ondervindt de gevolgen van de coronagolf. Brabantse scholen sturen leerlingen naar huis omdat er te weinig leraren zijn. Vanaf 16 maart 2020 sluiten alle scholen. De Kamerleden spraken met het personeel van basisschool Uilenspiegel over hun ervaringen in deze periode. Bij deze openbare basisschool is het onderwijs ingericht vanuit de uitgangspunten welbevinden en betrokkenheid.

Zorg- en verpleeghuiscentrum Sint Petrus - Boekel

In zorg- en verpleegcentra bleek al snel dat het virus flink huishield. Op 19 maart 2020 werden alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg uit voorzorg gesloten voor bezoek. Een ingrijpende maatregel om de veiligheid van bewoners in verpleeghuizen zo veel mogelijk te waarborgen. In Sint Petrus, een zorg- en verpleeghuiscentrum van BrabantZorg in Boekel, komen wonen, welzijn, diensten en zorg in één gebouw bij elkaar. Er komen mensen naar de dagbesteding en er ligt een winkelstraat vlakbij. Thuiszorgteams ondersteunen vanuit het gebouw mensen in hun thuissituatie. Er is een kinderdagverblijf en een prikpost. Kamerleden spraken hier met verplegend/verzorgend personeel, bewoners, verenigingsleden en reguliere deelnemers aan de in het wijkcentrum georganiseerde activiteiten.

Inzicht verkrijgen

Het werk van de tijdelijke commissie is er op gericht om te komen tot een onderzoeksvoorstel. In deze eerste fase staat het opbouwen van kennis centraal. Naast het inlezen in het coronadossier en informatie vergaren over de werkwijze van parlementaire enquêtes voeren de Kamerleden gesprekken met externe deskundigen. Werkbezoeken zijn ook onderdeel van deze fase om een goed beeld te krijgen van verschillende relevante aspecten van de coronacrisis.

Commissieleden

De commissie bestaat uit de Kamerleden Mariëlle Paul (VVD, fungerend voorzitter), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Vicky Maeijer (PVV), Hilde Palland (CDA), Pepijn van Houwelingen (FVD), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Wybren van Haga (Groep Van Haga) en Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt).

Lees meer

Lees meer over de Tijdelijke commissie Corona.