Rondetafelgesprek over pensioenakkoord

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt op dinsdag 24 november van 17.00 tot 20.00 uur een rondetafelgesprek over het pensioenakkoord dat het kabinet afgelopen zomer sloot met werkgevers- en werknemersorganisaties. Het gesprek is live te volgen via de website en de app Debat Direct.

Foto: Rob Poelenjee

Wat is het pensioenakkoord?

Het kabinet is met de werkgevers- en werknemersorganisaties in gesprek gegaan om het pensioenstelsel aan te passen. Dit was nodig omdat het oude stelsel niet meer aansloot bij de huidige situatie. De demografie, economie en de arbeidsmarkt zijn de afgelopen tijd veranderd. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van het aantal gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. 
In het akkoord zijn afspraken gemaakt over een meer transparant en persoonlijk stelsel, over de AOW-leeftijd en de regeling voor mensen met zware beroepen, het pensioen voor nabestaanden en de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het ministerie van Sociale Zaken geeft een uitgebreide toelichting inclusief filmpje over wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie. 

Eerder debat over pensioenakkoord

Het akkoord kwam in juni 2020 tot stand. Op 14 juli heeft de Tweede Kamer een debat op hoofdlijnen gevoerd over het onderwerp. U kunt dat debat terugkijken. Het letterlijk verslag hiervan kunt u teruglezen. Deze website heeft destijds ook een korte samenvatting van het debat gepubliceerd. 

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren. 
Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf. Zij zijn gespecialiseerd in de onderwerpen waarmee de commissies waarvan zij deel uitmaken zich bezighouden, en weten wie de hoofdrolspelers en de deskundigen zijn op die terreinen.   

Twee gesprekken

Het rondetafelgesprek bestaat uit twee delen. Het deel dat gepland stond voor 3 november is verplaatst naar 24 november. Op 4 november heeft het andere deel van het rondetafelgesprek plaatsgevonden. Dit gedeelte kunt u hier terugkijken.

Deelnemers aan het rondetafelgesprek over het pensioenakkoord 

17.00 – 18.00 uur: actoren pensioenakkoord

• Jurre de Haan, VNO-NCW
• Tuur Elzinga, FNV

18.10 – 18.40 uur: uitvoeringsaspecten

• Harold Herbert, Verbond van Verzekeraars

18.50 – 19.35 uur: uitvoeringsaspecten

• Jaap van der Spek, Koepel Gepensioneerden
• Marcel Sturkenboom, KBO-PCOB

Live volgen

Het gesprek vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. U kunt de bijeenkomst via de livestream en de app Debat Direct. Een aantal genodigden heeft van tevoren position papers ingeleverd bij de commissie. Hierin beschrijven zij in het kort hun standpunt. Deze position papers en andere vergaderstukken kunt u hier bekijken