Rapport over werking parlementaire ondervraging

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft de evaluatie in ontvangst genomen van de werkgroep die het instrument van de parlementaire ondervraging heeft onderzocht. Deze werkgroep van drie Kamerleden concludeert dat de parlementaire ondervraging zeker een meerwaarde heeft en voorziet in een behoefte. De werkgroep stelt voor om een beknopte vorm van de parlementaire enquête permanent te verankeren in de interne regels van de Tweede Kamer.

Op 7 juli 2016 is het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging in werking getreden. De parlementaire ondervraging is een kortlopende parlementaire enquête gericht op het verkrijgen van mondelinge inlichtingen door middel van het horen van personen onder ede. Deze vorm is ontstaan omdat de Kamer soms behoefte heeft aan onderzoeken die wel de mogelijkheid geven om getuigen onder ede te horen, maar die geen uitgebreid dossieronderzoek in de voorbereiding vergen. De afgelopen zes jaar zijn er drie van dergelijke onderzoeken gehouden: naar fiscale constructies (2017), ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (2020) en de kinderopvangtoeslag (2020).  

Ervaringen in kaart gebracht

De werkgroep Evaluatie Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging heeft de oorspronkelijke opzet van het instrument van de parlementaire ondervraging geanalyseerd en de ervaringen in de praktijk in kaart gebracht. De werkgroep bestaat uit Salima Belhaj (D66, voorzitter), Hatte van der Woude (VVD) en Chris Stoffer (SGP). De werkgroep stelt vast dat deze lichtere vorm van de parlementaire enquête in de behoefte voorziet. Tegelijkertijd hebben de Kamerleden ook geconstateerd dat de drie ondervragingscommissies van de afgelopen jaren vaker dan vooraf gedacht dossieronderzoek hebben verricht en documenten hebben gevorderd, naast het onder ede horen van getuigen en deskundigen. De werkgroep stelt voor om de twee varianten te verankeren in de reeds bestaande Regeling parlementair en extern onderzoek (Rpeo). De werkgroep doet daarvoor een voorstel voor wijziging van deze regeling.

Functioneren parlement versterkt

Kamervoorzitter Vera Bergkamp nam het rapport van de werkgroep in ontvangst en bedankte de Kamerleden. Zij zei dat de Kamerleden belangrijk werk hebben gedaan, dat uiteindelijk het functioneren van het parlement versterkt.

Meer informatie

Bekijk het onderzoeksrapport. U kunt hier meer lezen over het onderzoeksrecht van de Tweede Kamer en de verschillende instrumenten die zij kan inzetten.  

Terugkijken

De presentatie is in de loop van woensdag 29 juni terug te zien via Debat Gemist.   

De werkgroep die de werking van de beknopte parlementaire enquête onderzocht: vlnr Salima Belhaj (D66, voorzitter), Chris Stoffer (SGP) en Hatte van der Woude (VVD)