Zetels in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer volgt in de benaming van haar commissies de taakverdeling van de ministeries, die met de be√ędiging van het nieuwe kabinet deels gewijzigd is. Allereerst komt er weer een vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), terwijl de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst wordt opgeheven. Daarnaast trekt de Kamer de naamgeving van drie vaste commissies gelijk met de nieuwe benaming van drie ministeries: Economische Zaken en Klimaat (EZK), Justitie en Veiligheid (J en V) en Infrastructuur en Waterstaat (I en W). Alle andere commissies blijven hetzelfde.