Het kabinet wil niet alleen jihadreizigers direct aanpakken, maar wil ook bijdragen aan een maatschappelijke tegenbeweging tegen het jihadisme en tegen haatpredikers. Een aantal maatregelen wordt opgesomd in een brief van de ministers en in het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.