Anoushka Schut-Welkzijn tweede rapporteur Europees Semester

De Tweede Kamer heeft Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) benoemd tot rapporteur van het Europees Semester.

Het semester is de jaarlijkse cyclus van afstemming van het economisch en begrotingsbeleid van alle EU-lidstaten. Het is bedoeld om de lidstaten van de EU van elkaar te laten leren over een effectieve aanpak van de economische crisis. Het Semester leidt aan het einde van de rit tot aanbevelingen aan landen vanuit de Europese Commissie om eventuele macro-economische onevenwichtigheden te voorkomen of op te heffen.

Tweede rapporteur
Het is de tweede keer dat de Tweede Kamer een rapporteur benoemt. Vorig jaar was dat Michiel Servaes ( PvdA). Dit jaar kozen de leden van de commissie Europese Zaken Schut-Welkzijn. Zij is enthousiast aan haar taak begonnen. “Ik zal namens de collega’s de vinger aan de pols houden in Brussel en in de andere parlementen van de EU.”

De landenaanbevelingen van de Europese Commissie zijn aanbevelingen over de omvang van het begrotingstekort en de economische hervormingen die de EU-landen moeten doorvoeren. Nederland kreeg in 2013 aanbevelingen om het begrotingstekort in 2014 te verlagen, de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en de langdurige zorg te hervormen, en de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen te vergroten.

Coördinerende rol
Schut-Welkzijn zal een coördinerende rol spelen tussen de verschillende Kamercommissies die bij onderdelen van het Semester betrokken zijn. Verder zal de rapporteur faciliteren dat Nederlandse parlementariërs over de landenaanbevelingen in gesprek kunnen met collega-parlementariërs in andere EU-lidstaten. 

Het Europees Semester voor 2014 gaat deze week  van start met de publicatie van de Jaarlijkse Groeianalyse door de Europese Commissie. Hierin geeft deze een analyse van de economische situatie in de EU en de lidstaten. Nieuw vanaf dit jaar is dat de Europese Commissie in november ook een beoordeling geeft van de begroting van de lidstaten voor het komende jaar.