Lijst controversiële onderwerpen vastgesteld

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 12 september een lijst van onderwerpen vastgesteld die zij controversieel verklaart. Dit zijn onderwerpen die niet op de Kameragenda komen, totdat er een nieuw kabinet is aangetreden.

Kamerleden zitten in de plenaire zaal en steken hun hand op tijdens de stemmingen.

Lijst

Door onderwerpen controversieel te verklaren, voorkomt de Tweede Kamer dat een demissionair kabinet belangrijke politieke beslissingen neemt terwijl de (tussentijdse) verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet nog moeten plaatsvinden.

De Kamercommissies hadden in de week van 4 september een gezamenlijke lijst opgesteld van deze onderwerpen, waarover de Tweede Kamer plenair stemde. De fracties hebben in de daaropvolgende dagen wijzigingsvoorstellen op deze lijst ingediend. Ook daarover stemden de Kamerleden. 

Commissies 

De procedure voor het controversieel verklaren begint bij de commissies van de Tweede Kamer. In de week van 4 september kwamen de commissies bijeen in extra procedurevergaderingen om een lijst samen te stellen van onderwerpen die de komende periode niet behandeld worden in de commissies en de Tweede Kamer. 

Levend document 

De lijst met controversieel verklaarde onderwerpen kan veranderen. Commissies en fracties kunnen nieuwe onderwerpen voordragen en het omgekeerde kan ook gebeuren: een Kamercommissie kan voorstellen om een eerder controversieel verklaard onderwerp toch te behandelen.

Toch op agenda

Soms zijn er spoedeisende zaken die - ondanks het controversiële karakter - toch moeten worden geagendeerd. In dat geval richt de commissie een brief aan de Kamervoorzitter. Vervolgens stemt de Kamer over die brief. Stemt de Kamer in met het voorstel, dan kan het onderwerp weer (verder) worden behandeld. Na het aantreden van de nieuwe Kamer komen alle controversieel verklaarde zaken opnieuw op de agenda van de commissies om te bepalen of de controversiële status behouden moet blijven.

Kamerverkiezingen

Het kabinet Rutte-IV heeft op vrijdag 7 juli 2023 zijn ontslag ingediend bij de Koning en is nu demissionair. Op woensdag 22 november vinden de Kamerverkiezingen plaats. Na de verkiezingen wordt gestart met de formering van een nieuw kabinet. 

Lees meer over hoe de Tweede Kamer onderwerpen controversieel verklaart. 

Bekijk de infographic op groot formaat.