Beeld uit formatiespel

Docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen het spel gebruiken om het formatieproces uit te leggen. Hoe werkt de formatie? Hoe onderhandel je het beste? Ga je samenwerken en sluit je compromissen, of juist niet? Door dit spel ervaren leerlingen zelf hoe het formatieproces verloopt.

Op www.jongerenkamer.nl zijn alle onderdelen van het lespakket te vinden.

Korte instructiefilmpjes begeleiden de leerlingen door de opdrachten heen. Formuleer met elkaar je standpunten. En ga vervolgens over deze standpunten onderhandelen met de tegenpartij. Wat lever je in? En waar houd jeaan vast? Aan de hand van een scoreformulier wordt vastgesteld welke partij het beste uit de onderhandelingen is gekomen.

Alle onderdelen zijn gratis te downloaden en direct in de klas te gebruiken.