Eindejaarsspeech Voorzitter

Helemaal aan het einde van de vergaderdag hield Kamervoorzitter Khadija Arib haar eindejaarsspeech in de plenaire vergaderzaal. Hierin blikte zij terug op het afgelopen politieke jaar, met de verkiezingen, de beëdiging van een nieuwe Tweede Kamer en de formatie van een nieuw kabinet. In het bijzonder vroeg Arib aandacht voor het beeld dat het gebruik van telefoons door Kamerleden tijdens debatten oproept bij het publiek. "De mobiele telefoons blijven ergernis nummer één. Bijna dagelijks komen er e-mails binnen van mensen die zich eraan storen. Gisteren kreeg ik nog een e-mail van een meneer die vond dat na de autobestuurders ook de landsbestuurders moeten stoppen met appen en beter moeten opletten."

Sinds de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer op donderdag 23 maart hebben Kamerleden flink wat debatten aangevraagd. Arib: "Een nieuwe Kamer brengt ook een andere dynamiek. Veel Kamerleden hebben na de lange kabinetsformatie hun geduld verloren. De oude Kamer liet ons achter met negen meerderheidsdebatten en geen enkel dertigledendebat. Maar sinds 22 maart hebben we 2 interpellatiedebatten, 29 meerderheidsdebatten en 53 dertigledendebatten op de lijst staan. Ook deze cijfers heb ik vandaag even moeten bijwerken. Het wordt druk volgend jaar."

De Voorzitter bedankte ook alle Kamerleden, fractiemedewerkers, ambtenaren én journalisten voor hun inzet in het afgelopen jaar. "Geniet van de feestdagen. Rust uit met uw familie en vrienden. Ik wens u een heel mooi, gelukkig en gezond nieuwjaar. Ik zie u graag op 16 januari volgend jaar weer terug."

Plenaire zaal met nieuwe vlag

Debatten op donderdag 21 december

Op de laatste vergaderdag van 2017 stonden nog veel verschillende onderwerpen op de agenda, zoals de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het politiepersoneel en kwaliteitszorg. Op de plenaire vergaderagenda stonden vooral veel korte debatten (VAO's), waarin Kamerleden moties konden indienen. Aan het einde van de dag stemde de Kamer over alle openstaande punten, waaronder alle begrotingen van de ministeries voor het komende jaar. De laatste vergaderdag voor een reces wil nog weleens tot in de vroege uurtjes duren, maar deze keer viel de hamer om 22.15 uur.

Wat doen Kamerleden tijdens het reces?

Uiteraard nemen Kamerleden tijdens het kerstreces de tijd om de feestdagen te vieren, maar verder gaat het Kamerwerk tijdens het reces gewoon door. Kamerleden stellen nog steeds schriftelijke vragen aan de regering. Ook stuurt de regering stukken naar de Kamer.

Daarnaast hebben Kamerleden in het reces de ruimte om hun dossiers en literatuur bij te lezen. En er is tijd om op werkbezoek of stage te gaan, om ervaring en kennis op te doen op een bepaald terrein. Zo kunnen Kamerleden bijvoorbeeld ervaren hoe het regeringsbeleid in de praktijk uitpakt in organisaties en voor burgers. De kennis die Kamerleden op deze manier opdoen, gebruiken zij in 2018 in debatten en om nieuwe ideeën of wetsvoorstellen te ontwikkelen of uit te werken.

Bij uitzondering is het mogelijk dat de Kamer terugkomt van reces om over een actueel onderwerp te debatteren.