Afsprakenlijst

De IPKO-deelnemers in 2016
Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib met de IPKO-deelnemers in 2016, in de plenaire zaal van de Eerste Kamer

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Het IPKO is een overlegstructuur van de verschillende parlementen van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze landen zijn Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het IPKO vindt tweemaal per jaar plaats. In januari is het overleg in één van de Caribische landen van het Koninkrijk, in juni wordt de bijeenkomst in de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag georganiseerd.

De parlementaire delegatie van de Eerste en Tweede Kamer stond onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Alexander Pechtold (D66). De delegaties van de Eerste en Tweede Kamer en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten debatteerden tijdens het IPKO onder voorzitterschap van Statenvoorzitter Ady Thijsen van Aruba over thema's die alle landen van het Koninkrijk aangaan.

Werkbezoeken op Bonaire

Voorafgaand aan het IPKO ging de delegatie op zondag 7 januari en maandag 8 januari naar Bonaire voor het afleggen van een aantal werkbezoeken.

Orkaan Irma

Op dinsdag 9 januari stond onder andere een presentatie over de gevolgen van orkaan Irma op de agenda. Deze verwoestende orkaan trok in september 2017 over de Bovenwindse eilanden. Daarnaast was er aandacht voor de politieke situatie in Venezuela en de mogelijke gevolgen hiervan voor het Caribische deel van het Koninkrijk

Woensdag 10 januari stond in het teken van de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (ook bekend als Sustainable Development Goals). Hoe werken Nederland, Curaçao en Sint Maarten aan deze wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling? Daarover gingen de de gesprekken. Na de bespreking volgde een werkbezoek aan een instelling op het gebied van duurzame energie.

Deelnemers

Eerste Kamer

Ruard Ganzevoort (GroenLinks, plaatsvervangend delegatieleider)
Sophie van Bijsterveld (CDA)
Thom de Graaf (D66)
Mohamed Sini (PvdA)

Tweede Kamer

Alexander Pechtold (D66, delegatieleider)
Joba van den Berg (CDA)
André Bosman (VVD)
Antje Diertens (D66)
Machiel de Graaf (PVV)
Attje Kuiken (PvdA)
Ronald van Raak (SP)
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)