Kamerleden beëdigd

De nieuwe Tweede Kamer is op 6 december geïnstalleerd. Na tijdelijk Kamervoorzitter Roelien Kamminga legden 149 Kamerleden de eed of de verklaring en belofte af.

Groepsfoto van alle Kamerleden staand in de plenaire zaal.

Na afloop van de beëdiging poseerden de nieuwe Kamerleden voor de traditionele groepsfoto. 

Eed of verklaring en belofte

Kamerleden zitten in de plenaire zaal tijdens de beëdiging na de verkiezingen van 2023. Er liggen bloemen op de tafels voor ze.

 

De nieuwe en herkozen Kamerleden stonden op nadat de waarnemend Griffier hun naam afriep. Op alfabetische volgorde verklaarden ze: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig' of 'Dat verklaar en beloof ik'. 

Tijdelijk Kamervoorzitter

Roelien Kamminga (VVD) is tijdelijk Kamervoorzitter. Zij werd als eerste beëdigd. Na de beëdiging van alle Kamerleden stelde de Kamer de definitieve profielschets vast voor de nieuwe Voorzitter die zij uit hun midden kiezen. De kandidaatstelling voor het Kamervoorzitterschap is nu opengesteld. In een plenaire vergadering op een later moment mogen de kandidaten hun motivatie onderbouwen. Andere leden kunnen de kandidaten vragen stellen over de kandidatuur. Daarna volgt een stemming. 

Kijk terug en lees meer

Van stem naar zetel

  

Een serie tekeningen vormt een tijdlijn. Te zien zijn onder meer een stembus met formulieren (Kiesraad stelt lijsten vast, 13 okt), discussiërende menselijke figuren (Kamerleden op campagne, vanaf 26 okt), een stemformulier met rood potlood (verkiezingen, 22 nov), stemformulieren met vergrootglas (Kiesraad controleert verkiezingen, vanaf 23 nov), Kiesraad stelt uitslag vast (1 december), de vergaderzaal (afscheid 'oude' Tweede Kamer, 5 dec) en een Kamerzetel (eerste vergaderdag nieuwe Kamer, 6 dec).