Kamer wijst Plasterk aan als informateur

De Tweede Kamer heeft Ronald Plasterk aangewezen als informateur. Kamervoorzitter Roelien Kamminga heeft de informateur zijn opdracht overhandigd op woensdagavond 13 december, direct na afloop van het debat over de verkiezingsuitslag.

Kamervoorzitter Roelien Kamminga (links) en verkenner Ronald Plasterk zitten ieder aan een kant van een tafel en wisselen documenten uit.

De taak van een  informateur is om de onderhandelingen tussen partijen over de vorming van een kabinet te begeleiden. 

Eindverslag verkenner

Ronald Plasterk was eerder de verkenner in het formatieproces. Hij heeft op maandag 11 december zijn eindverslag aangeboden aan Kamervoorzitter Roelien Kamminga. Daarin staat hoe hij de volgende stap in de kabinetsformatie voor zich ziet. Dit verslag was onderdeel van het debat over de verkiezingsuitslag. De verkenner was daarbij aanwezig. 

Lees meer 

Van stem naar zetel

Infographic over de verschillende stappen tijdens de kabinetsformatie.