Kamer wijst Herman Tjeenk Willink aan als informateur

De Tweede Kamer heeft Herman Tjeenk Willink aangewezen als nieuwe informateur. Hij werd dinsdag 30 mei 2017 om 19.00 uur ontvangen door Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib voor een gesprek over zijn opdracht. In een debat over het vervolg van de kabinetsformatie kreeg Minister van Staat Tjeenk Willink dinsdag de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken voor een meerderheids- of een minderheidskabinet dat op voldoende steun kan rekenen in de volksvertegenwoordiging.

Verslag Schippers

Informateur Edith Schippers bood op maandag 29 mei haar eindverslag aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib aan. Schippers schrijft hierin dat het vervolg van de kabinetsformatie om een nieuwe informateur vraagt omdat iedere tot nu toe geopperde variant voor een meerderheidscoalitie op bezwaren van ten minste één van de betrokken fracties stuit. Zij ziet wel mogelijkheden voor de vorming van een coalitie, eventueel een minderheidscoalitie. Maar volgens Schippers vraagt de ontstane situatie nu eerst "om een gerichte tussenstap waarin partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om zonder voorwaarden vooraf het onderlinge gesprek aan te gaan".

Nieuwe informateur

Bij deze nieuwe fase van de kabinetsformatie hoort ook een nieuwe informateur, aldus Schippers. Hiervoor heeft zij Minister van Staat Herman Tjeenk Willink gepolst. In het debat van dinsdag 30 mei wees de Kamer Tjeenk Willink daadwerkelijk aan als nieuwe informateur.

Informateur Schippers biedt op maandag 29 mei haar verslag aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib aan.

Gespreksronde fractievoorzitters

Informateur Schippers sprak op vrijdag 26 mei met de volgende fractievoorzitters in de Stadhouderskamer in het Tweede Kamergebouw (op volgorde van ontvangst):

  • Henk Krol (50PLUS)
  • Geert Wilders (PVV)
  • Jesse Klaver (GroenLinks)
  • Mark Rutte (VVD)
  • Sybrand van Haersma Buma (CDA)
  • Lodewijk Asscher (PvdA)
  • Gert-Jan Segers (ChristenUnie)
  • Alexander Pechtold (D66)

Schippers overlegde telefonisch met fractievoorzitters Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), Tunahan Kuzu (DENK) en Thierry Baudet (FvD).

Brief

Informateur Schippers voerde op dinsdag 23 mei een verkennend gesprek over de kabinetsformatie met fractievoorzitters Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Hierin bleek dat D66 en de ChristenUnie niet gaan onderhandelen over een kabinet met VVD en CDA. Schippers liet daarop op woensdag 24 mei in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib weten dat zij nog meer tijd nodig heeft voor haar verkennende onderzoek naar de mogelijkheden voor de formatie van een nieuw kabinet.

Opdracht

De Tweede Kamer heeft Edith Schippers opnieuw aangewezen als informateur voor de kabinetsformatie. Dat gebeurde op woensdag 17 mei 2017 in een debat over het vastlopen van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Schippers kreeg in het debat de opdracht van de Kamer om op korte termijn de mogelijkheden te verkennen voor de vorming van een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer. Ze begon hiervoor woensdagmiddag 17 mei met een gesprekronde met de fractievoorzitters. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib informeerde de Koning over de uitkomst van het debat.

Vastgelopen onderhandelingen

Informateur Edith Schippers heeft dinsdag 16 mei haar eindverslag aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Hierin gaat Schippers in op de vastgelopen onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Zij schreef dat door gebrek aan overeenstemming over het onderwerp migratie "de vereiste gemeenschappelijke basis voor voortzetting van de besprekingen en de totstandkoming van een akkoord ontbreekt".

Kamervoorzitter Arib en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer spreken in de Rooksalon over het verdere proces van de formatie.
Lodewijk Asscher (PvdA) aan het woord in het debat over het vervolg van de formatie

Lees en kijk terug